Informacje w związku z RODO

20PLN.pl - Internetowa Baza Firm

Informacje w związku z RODO

Informacje w związku z RODO

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?
Administratorem Twoich danych jest firma NETA.PL z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Wapiennej 2, nr NIP 629-211-74-84. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu rejestracji konta w serwisach: 20pln.pl, firmy.org.pl, oraz zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe Administratora:

 • Adres: NETA.PL, ul. Wapienna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
 • E-mail: biuro@neta.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień czy zleceń. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NETA.PL, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • zapewnienie usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja akcji promocyjnych,
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.


Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres rodo@neta.pl.

  Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
  Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
  • sprostowanie (poprawienie danych),
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych,
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku),
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).
  Stosowny wniosek można złożyć na adres rodo@neta.pl. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.


  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.
  2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz,
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to powodować wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez NETA.PL polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

Dodaj bezpłatnie firmę

Bądź lepiej widoczny w Internecie

Dodaj firmę

Szukaj

Katalog Firm

Internetowa platforma promująca Polskie firmy w sieci
zaawansowane     

Ciekawostki Czy wiesz że...

Czy wiesz że...

Twoje ogłoszenie będzie widoczne pod adresami www.20pln.pl oraz www.firmy.org.pl

Dodaj bezpłatnie firmę

20PLN.pl - Internetowa Baza Firm

Logowanie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Zapomniałem hasła

Rejestracja